Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

W grupie siła!

transport

Nie od dziś wiadomo, że im więcej osób chce tego samego, działają wspólnie i wspólnie bronią swoich interesów, szybciej i efektywniej realizują swoje cele. Każdy bowiem wie, że w grupie siła. Zrzeszają się nie tylko niepełnosprawni, ale i matki, urzędnicy, kierowcy, ojcowie, nauczyciele, miłośnicy historii czy inni z wielu, różnych powodów. 1 sierpnia 2014 roku powstała organizacja zrzeszająca firmy transportowo-logistyczne o nazwie „Transport i Logistyka Polska”.
„Transport i Logistyka Polska” ukonstytuowała się na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku. Do powołania stowarzyszenia przyczyniły się firmy trasportowo-logistyczne, które zatrudniają po kilkuset pracowników, co sprawia, że mają dość silną pozycję na rynku pracy. ciezarowkaCelami, które obrała sobie organizacja to przede wszystkim ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków, które wiążą się z działalnością polegającą na wykonywaniu przewozów drogowych oraz działalności w zakresie spedycji i logistyki. Drugim ważnym celem jest tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów zarówno przez szeroko pojętą opinię publiczną oraz przez organy państwa i administracji.
Stowarzyszenie wskazując cele szczegółowe swojej działalności szczególną wagę przyłożyło do tych, które są związane z aspektem etycznym i społecznym działalności gospodarczej swoich członków. Zatem zaliczyć do nich należy poszanowanie zasad uczciwej konkurencji, poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarówno w obrocie handlowym jak też przewozach i ruchu drogowym. Innym celem ważnym z punktu widzenia organizacji jest inicjowanie działań środowiska pracodawców transportu drogowego na rzecz społeczeństwa, a także tworzenie społecznej misji branży transportu drogowego. Poszanowanie praw pracowniczych i zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki transportu drogowego także stanowi jeden z celów szczegółowych stowarzyszenia.logistyka
Polscy pracodawcy, mając świadomość przeciwieństw losu, urzędników oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, postanowili się zjednoczyć w sformalizowanym stowarzyszeniu, by skutecznie bronić swoich interesów. Mają na też na uwadze, że polski transport z mało istotnego rozwinął się w niemalże wiodącą branżę w Europie. Transport w Polsce to 6,6% PKB kraju, a aż 1 milion osób ma zatrudnienie w tym sektorze. I pomimo, iż branża ta rozwija się dość dobrze, to na swej drodze napotyka na przeszkody czy utrudnienia, które spowalniają lub zatrzymują jej rozwój. Organizacja ma niwelować te przeszkody, które jest oczywiście w stanie.

Post a comment