Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Bezpieczny transport niebezpiecznych substancji

chemik

Co jakiś czas wychodzą na jaw straszne informacje na temat zakopanych chemikaliów czy też toksycznych beczek ukrytych gdzieś głęboko w jeziorach, rzekach, zakopanych w lasach, na polach, zamkniętych w budynkach magazynowych. To wszystko jest niestety coraz powszechniejszą praktyką. Jednak nie tylko przechowywanie jest niebezpieczne. Należy zaznaczyć, że także transport jest skrajnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Jak więc transportować niebezpieczne substancje, by nie stwarzać zagrożenia?
Pewna znana zagraniczna firma logistyczna rozszerzyła zakres swoich usług na transport substancji chemicznych. Co ciekawe, firma zapewnia, iż jej celem nadrzędnym będzie zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie transportu chemicznych ładunków. Najwyższe standardy podczas transportu oraz magazynowania są tutaj kluczowe.
Trzeba przyznać, że grupa Dachser, bo to o niej mowa, ma duże doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć na całym świecie. Teraz chce to robić w Polsce.beczki-toksyczne
Bezpieczeństwo całej procedury ma być nadzorowane przez ludzi o najwyższej wiedzy z tego zakresu, legitymujących się certyfikatem ADR. Firma zapewnia, że nadzwyczajne, wysokiej jakości środki bezpieczeństwa są stosowane na każdym etapie kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.
Logistyka w przypadku przewożenia i magazynowania substancji niebezpiecznych jest bardzo ważna. Firma stosuje wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa na każdym etapie kontaktu z substancją. Do tego innowacyjny system IT pomaga sprawnie przetransportować niebezpieczne substancje bez zbędnego narażania środowiska naturalnego oraz ludzi na kontakt z nią. Monitorowanie przesyłki odbywa się na każdym etapie łańcucha dostaw.
System oceny bezpieczeństwa i jakości, zwany SQAS, stosuje się poprzez efektywną i jasną procedurę ochrony przewożonych towarów. Warto zaznaczyć, iż system ten znacznie wykracza poza obowiązujący system prawny, jest bardziej restrykcyjny. Pracownicy firmy, począwszy od pracowników biurowych, poprzez magazynierów, kierowców, osoby obsługujące transport substancji niebezpiecznych, są przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa oraz działań zapobiegawczych w razie wycieku. plama-chemicznaZnajomość zasad bezpieczeństwa przy transporcie i magazynowaniu tychże chemikaliów jest niezwykle ważna, wręcz fundamentalna dla zachowania bezpieczeństwa.
Środkami bezpieczeństwa, stosowanymi przez firmę, są między innymi integracja zewnętrznych baz danych oraz programów zarządzania towarami niebezpiecznymi, śledzenie ładunku, kontenerów i kontrolowanie pojazdów. Do tego komputerowe wspomaganie kontroli ograniczeń w zakresie pojemności oraz zakaz magazynowania mieszanego to procedury wdrożone na stałe. Ważne jest także prawidłowe magazynowanie tychże substancji.

Post a comment