Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

II Forum Magazyn Przyszłości, część 1

magazyn

We wrześniu bieżącego roku w Poznaniu odbyła się druga edycja Forum Logistycznego „Magazyn Przyszłości”, której organizatorem był PROMAG S.A. Forum miało miejsce w Centrum Techniki Magazynowej. Podczas Forum dyskutowano na temat przyszłości biznesu w erze automatyzacji i robotyzacji procesów intralogistycznych.
W Forum uczestniczyło blisko dwustu gości z przeszło osiemdziesięciu przedsiębiorstw. Wśród nich znalazły się między innymi Tarczyński, OSM Kalisz, KGHM, Coca-Cola HBC Polska, Honda Motor Europe Logistics czy Meble VOX i LG Electronics. Towarzyszyli im przedstawiciele środowiska naukowego z Instytutu Logistyki i Magazynowania, a także z Wyższej Szkoły Logistyki. Udział wzięli także przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego oraz dostawcy rozwiązań logistycznych dla branży magazynowej.magazyn-ksiazki
Głównym zagadnieniem wydawała się być problematyka automatyzacji w logistyce. Zważywszy na fakt, że postępuje ona bardzo szybko w krajach Zachodniej Europy, w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Azji, kwestią czasu będzie wdrożenie takich rozwiązań w Polsce. I tu powstaje pytanie: automatyzacja jest szansą czy zagrożeniem dla polskich firm? Co sprawia,że wciąż jest ona dalekim śpiewem przyszłości, zamiast następującym procesem?
Cieszy fakt, że rozwiązania automatyczne zaczynają stopniowo tanieć, choć wciąż mogą znajdować się poza zasięgiem finansowym mniejszych przedsiębiorstw. Niestety, wciąż polscy przedsiębiorcy nie interesują się takimi rozwiązaniami. Potrzebna jest więc edukacja, fora dyskusyjne, targi pokazujące korzyści z takich rozwiązań oraz prezentujące same rozwiązania. Jak przekonywano podczas Forum, Polska potrzebuje silnego impulsu do działania, ponieważ w kwestii automatyzacji logistyki wyprzedzają nas już prawie wszystkie kraje sąsiadujące z naszym, nie wspominając o krajach Zachodu. Jak wskazywano podczas rozmów automatyzacja jest jedyną drogą, która pozwoli uniknąć pułapki tzw. średniego dochodu i wejść do grona krajów rozwiniętych. magazyn-pracownicyZatem robotyzacja i automatyzacja procesów magazynowo-produkcyjnych jest po prostu w Polsce konieczna mając na względzie, że polscy przedsiębiorcy chcą być konkurencyjni na globalnym rynku. Miarą poziomu automatyzacji przedsiębiorstwa jest liczba robotów. To one przekładają się w bezpośredni sposób na poziom zaawansowania technicznego danej branży. Przyglądając się Polsce można odnieść wrażenie, że kraj nasz ma ogromny potencjał w tym zakresie, jednak brakuje mu wiedzy i świadomości z korzyści, jakie może automatyzacja przynieść. I to niestety przekłada się na bardzo niski, jeden z najniższych, poziomów robotyzacji na tle Europy. Polscy przedsiębiorcy są daleko za Finami, Niemcami, Słowacją czy Węgrami. Liczba sprzedanych robotów jest niemalże szesnastokrotnie niższa niż u naszych zachodnich sąsiadów.

Post a comment