Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Logistyka transportu

logistyka

Kiedy myśli się czy mówi o zależności transportu i logistyki, to oczywistym wydaje się ujęcie, w którym transport jest częścią logistyki. Przewożenie towarów, ich przeładunek, rozładunek, dystrybucja może odbywać się za pomocą różnych kanałów dystrybucyjnych oraz różnych środków transportu – od lądowego, po powietrzny czy wodny. Taki sposób postrzegania zależności między transportem a logistyką pokazuje je w kontekście klienta, odbiorcy towarów.
Inne spojrzenie na tę zależność prezentuje Komisja Europejska, która jak przystało na organ unijny, wydała dokument temu poświęcony. Zdaniem Komisji optymalizacja europejskiego systemu transportowego powinna przewidywać włączenie i stosowanie koncepcji logistycznych. Komisja bowiem spogląda na kwestie transportu poprzez pryzmat korzyści ogólnospołecznych, które wynikają między innymi ze zmniejszonych negatywnych efektów działalności transportowej.logistyka-samolot
Transport jest podstawą logistyki. Bez niego jej nie ma. Dlatego jego rola jest tak ważna, a odpowiednie nim kierowanie, planowanie jest kluczem do efektywnego wykonywania usług transportowych. Według różnych szacunków ponad 80 procent wszystkich funkcji logistycznych stanowią problemy w transporcie, w tym magazynowanie, składowanie, przewóz towarów gotowych czy lokalizacja centrów zaopatrzenia i dystrybucji. Do tego dochodzą także problemy z dostępnością i wykorzystaniem środków transportu przy zastosowaniu odpowiednich technologii transportowych czy generalnie organizacja transportu.
Sam proces transportowy jest ciągiem organizacyjno-technologicznym, który łączy materiałowe i informatyczne działania zaopatrzeniowe, produkcyjne, dystrybucyjne, eksploatacyjne z przewozem, przeładunkiem i składowaniem. Transport jest pojęciem bardzo szerokim, gdyż nie jest to jedynie przewożenie towarów od ich wyprodukowania do użytkowania. To także obsługa surowców, zwrotów, serwis czy gromadzenie i recykling poprodukcyjnych odpadów. Zatem kiedy myśli się o firmie transportowej, to w rzeczywistości ma się na myśli tylko część zadań, jakie spoczywają na transporcie. logistyka-statekJeśli dane przedsiębiorstwo produkcyjne łączy siły z firmą transportową, to przewożenie ładunków, towarów, surowców jest jedynie częścią większej, złożonej działalności transportu w firmie. Zlecanie na zewnątrz transportu łączy się z zastosowaniem outsourcingu. Przedsiębiorstwa korzystające z firm przewozowych coraz częściej szukają takich podmiotów, które w jak najpełniejszym stopniu będą realizowały zadania z zakresu logistyki. Oczywiście każda firma przygotowuje pakiet usług dostosowanych do potrzeb odbiorcy, zatem podczas wyboru firmy transportowej lub transportowo-spedycyjnej można określić potrzeby i oczekiwania klienta, aby je móc spełnić.

Post a comment