Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Transport z problemami czyli polsko-rosyjskie przepychanki

logistyka-na-granicy


Logistyka
i transport opierają się o zasady przewożenia towarów przez różne kraje. Każdy kraj niebędący członkiem Unii Europejskiej może narzucić swoje prawo na przewoźników z innych krajów, w tym z Polski. Problem zaczyna się pojawiać wówczas, gdy to prawo uderza w interesy polskich przewoźników lub w sposób znaczący utrudnia lub dyskryminuje Polaków względem innych obcokrajowców. Taka sytuacja ma miejsce niestety z naszym największym sąsiadem, Rosją. Jej polityka skierowana przeciw przewoźnikom z Polski jest coraz bardziej niestabilna i nieprzyjazna. Polscy przedsiębiorcy muszą mierzyć się z licznymi trudnościami, absurdalnymi przepisami i ogromnymi karami finansowymi, które jak się wydaje mają charakter czysto polityczny, nie uzasadniony ekonomicznie.
Napięcie polsko-rosyjskie w zakresie transportu jest wynikiem rosyjskich niestabilnych i czasami absurdalnych zasad przewozowych. logistyka-PolskaRosja jako pierwsza wprowadziła wysokie kary finansowe dla Polaków, którzy przewozić mieli na terenie Rosji towary wyprodukowane w Polsce przez filie zagranicznych firm i eksportowych, bez specjalnych zezwoleń. Przewóz tych towarów miał się opierać o faktury zagranicznych central tychże firm. Kary dotyczyły także towarów dostarczonych do polskich terminali kolejowych i portów. Zmiany te dotknęły więc pojęcia przewozu na rzecz kraju trzeciego. Następnie nowe regulacje objęły także towary wyprodukowane w Polsce przez te zagraniczne koncerny. Absurdy rosyjskich przepisów w chwili obecnej zakazują wwożenia na teren Federacji Rosyjskiej towarów przez firmy polski i rosyjskie. Powstaje więc pytanie: kto ma je przewozić?
Naturalnie polska strona zażądała respektowania zapisów umowy z 1996 roku o przewozach drogowych, którą wyraźnie nowym prawem Rosja złamała. W związku z powyższym również Polska wprowadziła ograniczenia w transporcie rosyjskich przewoźników, co może skutkowało naciskami z ich strony, by w końcu zająć się tą sprawą. Choć jak wiadomo, urzędnicy w Rosji nie bardzo liczą się ze słowami i protestami zwykłych obywateli.
logistyka-RosjaRosyjscy urzędnicy zasiedli do rozmów negocjacyjnych ze stroną polską. Jak pokazały wyliczenia Polaków, polscy przedsiębiorcy zostali narażeni na straty rzędu 400 milionów euro rocznie! Rozmowy przyniosły tymczasowe porozumienie polegające na wskazaniu liczby zezwoleń na przejazdy dla polskich i rosyjskich przewoźników. Rozmowy jednak na temat całej sytuacji nadal są prowadzone. Rosja odgrywa się na polskich przedsiębiorcach za izolację polityczną oraz polski protest w sprawie bezprawnego zajęcia Krymu przez Federację Rosyjską.

Post a comment