Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Współczesna logistyka

logistyka-kontenery

Nowinki technologiczne i techniczne, komputery, GPS, satelitarny internet – to wszystko wkracza do życia przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka i w pewien sposób ubezwłasnowolnia go, uzależniając go od siebie. Tak dzieje się z nowinkami technicznymi, które stają się nieodłączne, niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Nikt przecież nie może prowadzić firmy bez telefonu komórkowego, maila czy dostępu do internetu. Przedsiębiorcy posiadają konta bankowe, do których mają dostęp na przykład w telefonach. Te ciche rewolucje sprawiają, że praktycznie w każdej dziedzinie życia osobistego i zawodowego korzysta się z nowych rozwiązań technologicznych. Nie inaczej jest w logistyce i transporcie.
logistyka-ciezarowkiJeszcze kilka, kilkanaście lat temu nikt nie używał słowa czy określenia logistyka. Obecnie wkroczyło ono do podstawowych słów w biznesie i jest niemal tak powszechne jak transport. W sferze gospodarki także logistyka zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Widoczny jest jej wpływ na poprawę jakości życia, funkcjonowania społeczeństw a nawet krajów. Wymusza to nowe spojrzenie na logistykę, na jej cele i na naukę o niej. Obserwuje się bowiem, że zmiany jakie zachodzą w życiu społecznym i gospodarczym, następują tak szybko, że poszczególne branże gospodarcze, w tym logistyka, nie zawsze nadążają za nimi. A przecież dzisiejszy klient jest niezwykle wymagający, a jego obsługa powinna być na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie rozwiązań logistycznych.
Jak przekonują eksperci, stałym elementem logistyki powinno być badanie i prognozowanie przyszłych zmian. Wymaga to jednak wnikliwych analiz, często opartych o inne dziedziny działalności, odnajdywania pewnych kooperatyw i rozumienia wzajemnych oddziaływań. Tylko wówczas możliwe będzie znalezienie sposobu na sprostanie nowym wymogom i potrzebom. Przysłuży się to także budowie nowych koncepcji logistycznych, dzięki którym możliwe będzie w pełni wykorzystanie nowych możliwości, które na pewno się pojawią.Logistyka-transport Już dziś można przyjrzeć się kilku z nich.
Doskonałym przykładem ewolucji logistyki może być koncepcja SCM. Kwestia zarządzania i funkcjonowania współczesnego łańcucha dostaw to jedna z podstawowych kwestii współczesnej logistyki. Czym jest ów łańcuch dostaw? To sieć organizacji, które są zaangażowane w różne procesy i działania poprzez powiązania z odbiorcami i dostawcami. Procesy te tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych konsumentom ostatecznym. Zarządzanie nimi oraz rozumienie ich zależności zagwarantuje sukces całego przedsięwzięcia.

Post a comment