Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Z optymizmem mimo trudności

ciezarowka

Na rynek trafiają coraz to nowe badania, raporty i analizy poświęcone polskiemu, europejskiemu czy światowemu transportowi, jego problemom czy wizji na przyszłość. Nie inaczej jest i dziś, kiedy to pojawił się raport Dostępność, Stawki i Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018. Badanie to pokazuje wyraźnie, że w tym roku trwa dobra koniunktura dla firm transportowych, a sami właściciele patrzą w przyszłość optymistycznie. Z raportu można jednak także wyczytać o zagrożeniach i trudnościach, które czekają transport w przyszłości.
Jak wskazują dane z raportu, większość przedsiębiorców z branży transportu przewiduje, że do końca 2018 roku ich branża będzie się rozwijać, co będzie miało przełożenie na wzrost obrotów firm transportowych. Wynikać to ma ze zwiększenia się zapotrzebowania na usługi transportowe. To z kolei jest pokłosiem rosnącej produkcji oraz niedoborów kadry kierowców. I właśnie ten czynnik stanowi największe wyzwanie dla firm. rozmowyJak wskazują wyniki badań, aż 67 procent przewoźników jest zdania, że najefektywniejszym sposobem na rozwój biznesu transportowego jest jego cyfryzacja, zwłaszcza w zakresie procesów logistycznych.
Badanie wskazuje, że 37 procent ankietowanych potwierdza, że planują zamknąć rok 2018 z ponad pięcioprocentowym wzrostem dochodów, natomiast 43 procent wskazuje, że wzrost ten będzie na poziomie od 1 do 5 procent. To wynik zwiększającego się popytu na usługi transportowe w Unii Europejskiej, a także poziomem cen za te usługi. Wiąże się to także z rozbudową floty oraz wprowadzeniem dodatkowych, bardziej zaawansowanych technologii, systemów. Wciąż jednak najbardziej zawodnym i newralgicznym elementem systemu transportowego jest człowiek, a dokładniej kierowca. Tych brakuje na rynku pracy, przez co firmy zmuszone są do odmawiania zlecenia lub takiego podnoszenia cen, by być konkurencyjnym pracodawcą na rynku. Skalę problemu może pokazać fakt, że aż 71 procent przebadanych przewoźników zadeklarowało gotowość do zatrudnienia kierowców spoza swojego kraju.transport
To wszystko niestety przekłada się na wzrost cen za usługi transportowe. A kiedy weźmie się pod uwagę bardzo ważny czynnik jakim jest wzrost cen ropy naftowej na świecie, to problemy zdają się piętrzyć przed przewoźnikiem. A jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla całego rynku przewozowego. Na szczęście rozwiązaniem, które może obniżyć koszty funkcjonowania, jest cyfryzacja procesów logistycznych. Ponad 2/3 przewoźników właśnie w tym kierunku widzi szansę na rozwój biznesu poprzez odchodzenie od pracy manualnej na rzecz właśnie dygitalizacji, inteligentnych systemów IT.

Post a comment