Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Port Gdańsk czyli logistyka morska

gdansk-woda

Rok 2016 był dla Portu Gdańsk wyjątkowym rokiem. Prognozy mówiące o wielkości ładunków, o inwestycjach czy o wzroście znaczenia Portu ziściły się. To wielkie wyróżnienie dla Portu, który zamknął rok 2016 jako szósty port w rankingu największych portów Morza Bałtyckiego. To także rok, który po raz piąty z rzędu pokazał, że Port Gdańsk jest drugim portem bałtyckim pod względem obrotów kontenerowych.
W styczniu 2016 roku Port Gdańsk świętował koniec rozbudowy intermodalnego terminalu kontenerowego w Porcie Wewnętrznym. Do tego firma PAGO wybudowała chłodnię. Wiele inwestycji oraz podejmowanej współpracy choćby z Chinami sprawiły, że Port doskonale się rozwija. NA koniec roku podsumowano obrót towarami, który wyniósł aż 37,3 miliony ton, co dało 4-procentowy wzrost względem roku 2015. Wzrósł także udział oraz znaczenie ładunków drobnicowych do 39%, co oznacza przewyższenie znaczenia obrotu paliwami płynnymi. gdansk-port-towarA to akurat jest sensacyjne i historyczne. Stało się to za sprawą wysokich przeładunków kontenerowych, które sięgnęły poziomu 1,3 miliona TEU czyli o ok 19% więcej względem roku poprzedniego. Łącznie w poprzednim roku przy nabrzeżach portu obsłużono ponad 14,5 miliona ton ładunków drobnicowych, co daje wynik o 23% wyższy względem roku 2015.
Pomimo, że ładunek drobnicowy prześcignął paliwa płynne, to ich przeładunek wcale nie zmalał na znaczeniu oraz udziale procentowym. Przeładowano bowiem prawie 13 milionów ton paliw płynnych. Zmienił się także stosunek ropy importowanej do eksportowanej. W 2015 roku wynosił on 97% do 3%. W 2016 roku było to już 85% do 15%. Obok paliw płynnych ważną rolę wciąż odgrywa przeładunek węgla. W zamkniętym roku 2016 przekroczył nieosiągalny od 5 lat poziom 5 milionów ton. gdansk-portTo 13% wzrostu od roku 2015. Co prawda to i tak daleko od rekordowych 7 milionów ton z 2005 roku, jednak przekroczona magiczna 5 mln ton robi wrażenie.
Do tego także tak zwane inne ładunki masowe wykazały bardzo dobre rezultaty przeładunkowe. Łącznie przeładowano ich blisko 3,5 milionów ton, nie licząc rudy. Od 2014 roku poziom obrotu tego typu ładunkami w Porcie Gdańsk ustabilizował się na poziomie między 3,6 a 3,4 milionów ton rocznie. Bardzo podobne na przestrzeni lat były także struktury towarowe ładunków w układzie rodzajowym. I tak, w 2015 roku ponad połowa to były kruszywa (ok 1,66 mln ton), ok pół mln siarki granulowanej oraz skalenia 200 tysięcy ton. W 2016 roku wzrósł i osiągnął dość duży poziom procentowy, bo aż 70%, przeładunek sody. Port obsłużył jej aż 280 tysięcy ton.
Niezwykle cieszą sukcesy polskiego Portu Gdańsk. Należy przyklaskiwać takiemu tempu rozwoju tego przedsiębiorstwa oraz przyglądać się optymistycznie rosnącym statystykom.

Post a comment