Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Unia daje na terminale!

euro

Jeśli ktoś planuje rozbudowę, przebudowę, modernizację terminalu intermodalnego, to właśnie otwiera się sposobność, by uzyskać na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych. Do 29 września 2017 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie transportu intermodalnego. Pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 1 miliard złotych.
Jakby popatrzeć na inne, zachodnioeuropejskie terminale, polskie wypadają dość blado, daleko w tyle. Sytuacja ta stopniowo się poprawia. Dzięki konkursom o dofinansowanie ta sytuacja może się zmienić na korzyść dla polskich przedsiębiorców. euro-milionW poprzedniej perspektywie finansowej, czyli w latach 2007-2013 na ten cel wydano 470 milionów złotych, co pozwoliło na realizowanie aż 22 tego typu projektów. Koszt całkowity tychże inwestycji łącznie przekroczył miliard dwieście milionów złotych.
Konkurs zorganizowany jest przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są między innymi zarządy portów morskich, a także przedsiębiorcy z całej Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych. Mogą się o dofinansowanie starać także podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego czy podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową, zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.
Co można za te pieniądze zrobić? Przede wszystkim można wybudować lub przebudować infrastrukturę terminali intermodalnych, również tych położonych w centrach logistycznych i portach morskich. Możliwe jest także infrastrukturę kolejową, w tym w bocznice, lub drogową, która jest niezbędna do połączenia terminali z siecią istniejącej infrastruktury transportowej. Tutaj jednak wymagana będzie zgoda Komisji Europejskiej.euro-dotacje
Podmioty ubiegające się o dofinansowanie mogą także kupić lub dokonać modernizacji systemów – urządzeń wraz / lub oprogramowania – które będą służyć do lokalizacji pojazdów, a także pokryć wydatki na ich wdrożenie. Możliwe jest także dofinansowanie zakupu lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz specjalistycznych wagonów.
Projekty mogą być dofinansowane maksymalnie do wysokości 50 procent ich wartości. Uwaga, jednak jest pewne obostrzenie – dotacja może być udzielona maksymalnie w wysokości, przy które finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/k) nie przekroczy 25 procent. Te projekty, których stopa będzie wyższa, będą miało proporcjonalnie obniżone dofinansowanie. Nabór trwa do 29 września.

Post a comment