Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Kilka słów o historii i rozwoju światowej logistyki

historia

Jak powszechnie wiadomo, wszystko na świecie miało kiedyś swój początek. Podobnie było z logistyką, która rozwijała się przez wiele dziesięcioleci. Zanim jednak zaczniemy się przyglądać ewolucji światowej logistyki, powinnismy najpierw jednoznacznie zdefiniować to pojęcie.
Słowo „logistyka” wywodzi się z greki. Według Wikipedii jest to „ proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta”. Skoro wiemy już o czym mówimy, przejdźmy do krótkiego omówienia poszczególnych etapów rozwoju tej dynamicznej gałęzi gospodarki.
Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 50-tych ubiegłego wieku. Wówczas pojęcie dotyczyło głównie procesu dystrybucji towarów, który był zdecydowanie podrzędny względem procesu produkcji. Innymi słowy – Amerykanów bardziej obchodziło wytwarzanie towarów na rynki lokalne niż ich dystrybucja na bardziej oddalone rynki zbytu.

stany-zjednoczone

Stany Zjednoczone

Lata 60-te i 70-te przyczyniły się do ekspansji tego procesu na tereny Europy zachodniej, głównie Anglii i demokratycznej części Niemiec. W tym czasie pojawiły się również pierwsze naukowe opracowania logistyki przedsiębiorstw oraz założeń marketingowych związanych z dalekosiężną dystrybucją towarów. Prawdziwym punktem zwrotnym w historii tego pojęcia był przełom lat 70-tych i 80-tych, kiedy to duże firmy zaczęły dostrzegać ogromne korzyści wynikające z eksportowania swoich produktów w odległe miejsca świata. W ten sposób skończyła się era tzw. „produkcji na potrzeby lokalne”, przynajmniej jeżeli chodzi o rozwijające się firmy.

eksport

Eksport

Schyłek lat 80-tych to już absolutna dominacja logistyki, jako sposobu generowania zysków. Złożone strategie logistyczne stały się podstawą działalności każdej międzynarodowej firmy. W tym okresie wzrósł równiez popyt na programy informatyczne, których zadaniem było sterowanie skomplikowanymi procesami dystrybucji produktów przy jednoczesnej minimalizacji jej kosztów. Dalszy rozwój tego etapu obserwujemy do dzisiaj.

Post a comment